Bạn có thể tra cứu và in giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại đây!

Xin chào

Vui lòng nhập thông tin trước khi nhận giấy chứng nhận
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn cho mục đích liên lạc

Một mã xác nhận đã được gửi vào email của bạn, vui lòng xác nhận vào ô bên dưới
Lưu ý: xem luôn trong thư mục spam của email nha, có thể nó trong đó

Xin chào

Vui lòng xác minh đây là bạn bằng cách cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi, vui lòng nhập email mà bạn đã đăng ký trước đó

Một mã xác nhận đã được gửi vào email của bạn, vui lòng xác nhận vào ô bên dưới
Lưu ý: xem luôn trong thư mục thư rác/spam/junk của email nha, có thể nó nằm trong đó